Browse Categories

Flavonex 90 tabs

<< Previous in Chinese Herbal Medicines Next in Chinese Herbal Medicines >>
Price: $25.90
Item Number: 1HF550090
Brand: Health Concerns
Manufacturer Part No: 1HF550090
Condition: New
tax free
Chinese Therapeutic Actions: Promote Circulation of Qi and Blood |Ingredients: Pueraria (Ge Gen), Ilex (Mao Dong Qing), Salvia (Dan Shen), Lonicera (Jin Yin Hua), Eucommia (Du Zhong), Acorus (Shi Chang Pu), Cistanche (Rou Cong Rong), Ho-shou-wu (He Shou Wu), Morus fruit (Sang Ren), Rosa (Jin Ying Zi), Lycium fruit (Gou Qi Zi), Zizyphus (Suan Zao Ren), Tang-kuei (Dang Gui), Schizandra (Wu Wei Zi), Gingko biloba extract (Bai Guo Ye)
Search
Browse by Manufacturer