Browse Categories

Yin Chao Junior 1 oz

<< Previous in Children's Formulas Next in Children's Formulas >>
Price: $25.90
Item Number: 1HY2501OS
Brand: Health Concerns
Manufacturer Part No: 1HY2501OS
Condition: New
tax free
Chinese Therapeutic Actions: Clear Heat, Harmonize Digestion, Moisten Throat and Lung, Invigorate Blood|Ingredients: Forsythia (Lian Qiao), Morus leaf (Sang Ye), Shen-chu (Shen Qu), Dendrobium (Shi Hu), Fritillaria (Zhe Bei Mu), Platycodon (Jie Geng), Eriobotrya (Pi Pa Ye), Microcos (Po Bu Ye), Pu Er Tea (Pu Er Cha), Trichosanthis peel (Gu Lu Pi), Pinellia (Ban Xia), Chrysanthemum (Ju Hua), Mentha (Bo He), Peucedanum (Qian Hu), Immature Aurantium (Zhi Shi), Gardenia (Zhi Zi), Eupatorium (Pei Lan), Perilla leaf (Zi Su Ye)
Search
Browse by Manufacturer